Brand

SäkerhetLarm | Passage | Brand

BRANDLARM

3Genom att utrusta lokalerna med brandlarm kan en brand upptäckas i ett tidigt skede och därigenom minska risken för omfattande skador och fara för person. Ett avancerat adresserbart brandlarmsystem lämpar sig för både mindre och större byggnader. Vad du än behöver för storlek på anläggningen kan du lita på att det är användarvänligt och dessutom kostnadseffektivt eftersom flera system kan kombineras.

För oss är brandskydd alla förebyggande åtgärder som syftar till att eliminera risken för brand och skador till följd av brand. Allt för att uppnå ett gemensamt mål; att trygga människor och verksamhet. LANCom hjälper företag att skapa verksamhetsanpassade och användarvänliga tekniska brandlarmslösningar som effektivt detekterar brand. Brandskyddssystemet kan även vara programmerat att utföra en mängd skadebegränsande insatser såsom stängning av brandavskiljande dörrar, stoppa/starta fläktar, öppna rökluckor eller stänga av drift och starta utrymningslarm.

SLÄCKSYSTEM

4Dagens kunder ställer höga krav på leverantörer av släcksystem. De ska tillgodose behovet av skydd för speciella miljöer och applikationer såsom datacenters och produktionsytor. Att installera ett släcksystem är en fråga om ekonomi, miljö och brandskydd. Vår roll som installatör är att nå fram till kundens optimala lösning i en anda av rådgivning och samarbete tillsammans med kunden. Argonite eller Novec 1230, skall det detekteras med aspirerande system eller med detektorer? Det är bara några exempel på frågor som behöver besvaras utifrån hur det aktuella fallet ser ut och skall användas till. Detta i sin tur påverkar andra parametrar som lokalfunktioner och tekniska system. Även här kan systemet programmeras att utföra en mängd olika funktioner innan och under tiden man släpper släckgasen.