Passage

iStock_000023009144SäkerhetLarm | Passage | Brand

PASSAGESYSTEM

Nycklar på villovägar ger en kraftigt reducerad säkerhet och nyckelhanteringen är ett av de största säkerhetsproblemen på företag idag. Med ett bra passagesystem har var och en som har tillträde till lokalerna ett eget unikt kort som när som helst kan spärras om det skulle komma bort. Borttappade kort plockar du enkelt bort ur systemet och ersätter det med ett nytt. Det är enkelt och billigt, och säkerheten kan hållas på en konstant hög nivå. Du kan helt fritt styra vilka personer som får passera var och under vilka tider detta får ske. Full kontroll med andra ord.

I dagens privata och offentliga verksamheter finns många risker som kommer såväl utifrån som inifrån. Har du funderat över att en sådan enkel sak som att låsa eller öppna snabbt kan bli komplext när verksamheten växer. Skall alla ha en egen nyckel och i så fall vad är kostnaden för att ta fram dem? Vad händer när någon tappar sin nyckel? Om du på grund av det måste byta lås innebär det även framtagning av nya nycklar. Detta begränsar din drift under en period – alternativt ökar säkerhetsriskerna. Då kan ett passagesystem vara en bättre lösning, anslutet till och fullt integrerat med andra system såsom inbrottslarm och CCTV ger en helt annan nivå av trygghet.