Larm

iStock_000038721612_1SäkerhetLarm | Passage | Brand

INBROTTSLARM

Ett inbrottslarm är ofta ett nödvändigt komplement till det mekaniska inbrottsskyddet i en byggnad. Dess uppgift är att snabbt detektera obehöriga intrång och därefter påkalla rätt insats för larmet.

Rätt insats kan vara:

  • Väktarutryckning
  • Polis
  • Interna larm
  • Visuell fjärrövervakning med kameror m.m.

Ett inbrottslarm är som allra mest effektivt när det har en avskräckande verkan så att personer med planer på inbrott avstår från att göra ett försök. Larmet kan även avbryta ett pågående inbrottsförsök genom att kraftiga sirener och blixtljus går igång i och utanför fastigheten. Genom dessa blir omgivningen varse om vad som pågår. En vanlig lösning är att larmet även går direkt till en larmcentral så att en utryckning till platsen för inbrottet kan ske. LANCom har den rätta lösningen oavsett om det är för små eller mellanstora installationer

Tekniken för inbrottslarm erbjuder idag stora möjligheter till skräddarsydda anpassningar och integrering med andra system, brandlarm, kameraövervakning och passersystem.

Utifrån en analys av behov och risker, som vi gör tillsammans med er, kan vi utforma en larmanläggning i rätt skyddsnivå, från lägsta larmklass 1 till högsta larmklass 4.