Inomhus mobiltäckning

inomDet är främst tre faktorer som gör att behovet av bättre täckning för mobilsignaler inomhus ökar lavinartat; förändrad byggteknik, sämre telefonantenner och krav på högre datahastigheter.

Vi får mobiltäckningen att fungera! Vi skapar infrastruktur och gör mobil kommunikation inomhus möjlig, även om huset har lågenergifönster, lokalen ligger nere i berggrunden eller om det finns andra hinder som försvagar signalerna.

Vi arbetar med marknadsledande teknik och gör alltid en site survey där vi mäter fram vad som krävs för att nå fullgod täckning.

Allt fler använder smarta telefoner och vill ha snabbare uppkoppling och nät. Det kräver mer signalstyrka och bättre bandbredd. Samtidigt ger nya byggtekniker dålig mobiltäckning inne i våra fastigheter. Förändrad byggteknik och sämre telefonantenner i kombination med krav på högre datahastigheter och fler användare på samma cell orsakar problem.

Ett inbyggt problem

Moderna fönster har ett skyddande metallskikt för att spara energi. Detta försämrar samtidigt mobilsignalerna inomhus.  Även väggar dämpar signalerna. En isolerad trävägg absorberar ungefär 90 procent av en radiovåg. En betongvägg med ingjutet armeringsnät dämpar ännu mer. Om sedan fönsterkarmar och fönsterbågar är av metall så blir det en verkligt tuff uppgift för mobilsignalerna att ta sig fram. I alla fall utan förstärkning.

Interna mobilnät

För att skapa bättre mobiltäckning inomhus bygger vi på LANCom interna mobilnät, inne under tak. Det stärker signalerna inomhus och gör mobilkommunikation möjlig, även om huset har lågenergifönster, lokalen ligger nere i berggrunden eller om det finns andra hinder som försvagar signalerna.

3G-repeatrar och 2 x 2 MIMO

De produkter vi säljer ingår ofta i de tjänster vi erbjuder. Vårt interna mobilnät är ett sådant exempel. Vi säljer även 3G-repeater och söker ständigt efter ny teknik och smarta lösningar. Ett nytt aktivt antennsystem som vi använder är 2 x 2 MIMO – multipla ingångar, multipla utgångar. Med flera sändare och flera mottagare i samma skal kan vi öka kapaciteten rejält.

Sänker strålningen

Ett internt mobilnät sänker också strålningen från mobilerna. När mobilsignalerna inte behöver kämpa för att komma igenom ytterväggar sänks uteffekten från telefonen, den kan sända på en lägre effekt, batteritiden blir längre och vi spar miljö.

I stora bostadshus med många lägenheter upplevs ofta problem med mobiltäckning inomhus. Vi mäter mobilsignaler i nybyggda och renoverade bostadsområden och skräddarsyr lösningar för den här typen av problem.

Vi har lösningar där samtliga tekniker integreras, allt från FM-radio till 4G inklusive Wireless LAN och skräddarsyr våra lösningar efter respektive kunds unika behov.

Vi skapar bättre täckning för FM, TETRA/RAKEL, GPS, 1G, 2G, 3G, 4G, nu pratar vi om nästa fas, 5G och det som Ericsson kallar HetNet – heterogena nät, vilket är en kombination av flera olika nät.