031-87 09 20 info@lancom.se

Kabelsystem

Installation av kompletta kabelsystem för data och telefon samt fiberinstallationer med material av marknadens ledande tillverkare. Vi är auktoriserad för kabelsystem av fabrikaten SYSTIMAX, TE/AMP, Brand Rex och Eurolan.

Våra certifierade system ger användarna en lösning för både dagens och morgondagens prestandakrav. En kablagelösning som är noggrant planerad, har prestandamariginal inför framtiden och som dessutom lämnar utrymme för utbyggnad är en god investering, eftersom alternativet kan vara kablage som måste bytas ut i sin helhet med några års mellanrum.

Det faktum att alla delar i ett certifierat system tillverkas av ett och samma företag för med sig flera fördelar. Det minimerar risken för inkompatibilitet och minskar kostnaderna för underhåll eftersom man vid problem bara behöver vända sig till en leverantör för diagnostik och åtgärder. Detta leder i sin tur till ökad tillgänglighet till nätverket – en fullständig certifierad lösning kan minska den tid nätverket ligger nere med mellan 50 och 80 procent.

Certifierade strukturerade kabelsystem är ett integrerat system där allt material är testat och utprovat av en leverantör. Väljer ni att låta oss utföra er installation erhåller ni en systemgaranti på 20 år som omfattar material och applikation.