031-87 09 20 info@lancom.se

Konfiguration av nätverksutrustning

Ett nätverk utan Switch och Router vore bara en hel bunt med kabel av olika slag utan någon som helst funktion, resultatet blir detsamma om man lägger till Switch och Router som är illa konfigurerade.

Inget nätverk är för litet för att behöva konfiguration och inga nätverk är för små eller stora för LANCom.

Vi har lång erfarenhet och kunskap av att konfigurera alla de produkter vi som vi levererar.