031-87 09 20 info@lancom.se

Nätverksdesign och Analys

Ett nätverk kan ofta bestå av flera nätverk med olika syften och funktion, te x administrationsnät, butiksnät, produktionsnät, gästnät, trådlöst nät och WAN. Att bygga upp eller strukturera om ett nätverk med flera beståndsdelar kräver att man har en fungerande plan, en nätverksdesign. LANCom besitter erfarenheten av att designa nätverk, allt från mindre kontorsnät till riktigt stora koncernnät med många filialer och butiker.

I alla nätverk oavsett storlek kan man förr eller senare råka ut för att nätet känns ”segt” eller att vissa applikationer fungerar dåligt, det är då väldigt sällan det är något fel i det fysiska kabelnätet! Då krävs det att man utför en analys på hela nätverket för att se vad som händer och framförallt var flaskhalsen är. LANCom analysera ner till logisk applikationsnivå på server där ofta problemet står att finna.