031-87 09 20 info@lancom.se

Service

LANCom har ända från starten för över 20 år sedan hållit hög servicegrad till våra kunder som det enskilt viktigaste i verksamheten.

Vår serviceorganisation strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar på oss om snabbhet och åtgärd!

Akutservice utför vi normalt omedelbart.

Behovet av förebyggande underhåll på ert kommunikationssystem skall inte underskattas, för att upprätthålla tillförlitligheten på systemen och slippa tråkiga överraskningar, erbjuder LANCom några olika serviceavtalsalternativ.

Kontakta oss så går vi gemensamt igenom ert servicebehov!