031-87 09 20 info@lancom.se

Videoövervakning (CCTV)

Kamerasystem

Med LANCom´s kompetens har det ingen betydelse om du behöver en kamera eller många kameror.

Öppna plattformar är enligt vår grundfilosofi att föredra vilket medför för dig som kund att du aldrig sitter fast i en lösning eller med en leverantör, inte heller integrationer till andra system t ex passage, inbrottslarm, drift & reglersystem, affärssystem m.m.

Vi bygger våra lösningar på flera olika fabrikat såsom t ex. Axis och Milestone. Nätverksvideo ger dig förutom bättre kvalitet ett mervärde i att en mängd olika funktioner går att addera till lösningen.

I och med LANCom´s samarbete med Insupport har vi inte bara tillgång till marknadens ledande specialkompetens inom detta område, utan också möjligheten att erbjuda tilläggsfunktioner och lösningar utöver det vanliga såsom videoanalys, integrationer och andra mervärdesadderande applikationer t ex kundräkning, dwelltime, heta & kalla zoner och ansiktsigenkänning mm

Vi anpassar kamerasystem efter era önskemål och målsättningar.

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni har behov av ett nytt kamerasystem eller om ni har ett befintligt som behöver utökas eller optimeras.