031-87 09 20 info@lancom.se

Fastighetsnät

Vi har installerat strukturerade fastighetsnät så väl koppar som fiber sen i början på 90 talet. Vi jobbar idag med flera av marknadens ledande system för strukturerade fastighetsnät, bland andra SYSTIMAX, TE/AMP, Brand Rex och Eurolan för att nämna några. Alla system vi jobbar med erbjuder möjlighet till certifiering och systemgaranti upp till 25 år.

Installationerna utförs av våra tekniker som är certifierade för de system som vi erbjuder våra kunder och vi har mycket erfarenhet av att hjälpa både stora och små företag med en lösning som passar just deras behov.

Då kabelsystemet är kostsamt att förändra i efterhand är det viktigt att det från början investeras i framtidssäkert system.
Detta för att undvika framtida överraskningar när eventuella förändringar inom prestanda och applikationer genomförs. Vårt mål är att ge våra kunder så framtidsäkra lösningar som möjligt utifrån varje kunds behov för att kunna garantera att inga eventuella framtida förändringar ska påverkas av vilket val man gjort när det kommer till sitt kabelsystem.

Vi jobbar med alla de komponenter som krävs för att bygga upp en väl fungerade infrastruktur för ert företags kommunikation, både WAN och LAN.

Självklart dokumenterar vi ny och tilläggsinstallationer enligt Svensk standard och om möjligt med CAD eller Visio ritning.

Vi konfigurera all nätverksutrusning för en nyckelfärdig nätverkslösning, för fler användbara tjänster till nya och befintliga nätverk, se under ”Konsulttjänster